PŘÍZNAKY VASKULÁRNÍ DEMENCE

Zapomnětlivost

Krátkodobá paměť bývá postižena častěji, než paměť dlouhodobá. Nemocný si např. není schopen vybavit tři věci po uplynutí pěti minut, ale naprosto bezchybně si pamatuje zážitky z dětství.

Poruchy nálady

Velice často se může objevit deprese, podrážděnost, neadekvátní rozčilování, plačtivost.

Zmatenost

Zpočátku se často se objevují krátké stavy zmatenosti. Především v noci. Dalším projevem nemoci jsou bludy a halucinace.

Změny na očním pozadí

Již v časném stádiu lze při očním vyšetření pozorovat výrazné změny na očním pozadí.

Osobnostní změny

Osobnost pacienta bývá poměrně dlouho zachována. Nemocný si uvědomuje, že trpí demencí. Později se objevuje pocit ohrožení, ztráta ohledu na ostatní, zvýšený egocentrismus.
Slider