VASKULÁRNÍ DEMENCE
Příčinou vaskulární demence je narušení krevního zásobování mozku různého původu. Např. mnohočetnými malými infarkty, cévní mozkovou příhodou atd..
Rozdíl mezi Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí je především v příčině vzniku, v rychlosti nástupu a další progrese. Vaskulární demence má obvykle rychlý nástup a další zhoršování probíhá ve skocích. Narozdíl od ACH, kde je nástup i další vývoj plynulejší.
Onemocnění se vyskytuje spíše ve vyšším věku. Narušení duševních funkcí bývá různé. Záleží na tom, jaké oblasti mozku jsou zasaženy. Může tak být narušena schopnost si pamatovat a zachována dovednost úsudku.
Na rozdíl od Alzheimerovy choroby zůstává poměrně dlouho zachována osobnost pacienta, včetně jeho společenského vystupování a pohledu na nemoc.
Lidé postižení touto formou demence se v minulosti často léčili s hypertenzí, cévní mozkovou příhodou a arteriosklerózou.

Slider