PŘÍZNAKY PARKINSONOVY CHOROBY

Klidový třes

Příznak, po kterém dostala choroba své jméno „ obrna třaslavá“. Třes bývá pomalý a pravidelný. Obvykle začíná na jedné ruce a až po nějakém čase se přesouvá i na druhou ruku. Třes se může objevit i na rtech, jazyku, krku.

Pomalý pohyb, zvýšené napětí svalstva

Pacient může méně často mrkat, mít maskovitý vzhled tváře, potíž s nastartováním pohybů (nemůže se rozejít…), zmenšování písma. Pocit ztuhlosti krku a končetin.

Poruchy chůze

Mohou se objevit již v počátku onemocnění. Nejprve jde o nedostatek souhybů rukou při chůzi, po té vidíme malé kroky a šouravou chůzi. V pozdějších stádiích může dojít k tzv. zamrznutí, kdy se zdá, že je pacient přilepen k podlaze.

Poruchy rovnováhy

Obvykle se objevují v pozdějších stádiích nemoci. Pacient není schopen vzpřímeně stát. Dochází k pádům. Dobrou pomůckou jsou např. francouzské hole.

Slider
Poruchy řeči

Tlumený hlas, monotónní vyjadřování. Chraplavý hlas, porucha artikulace.

Potíže s polykáním, slinění

Časté v pozdějších stádiích. Porucha koordinace svalů jazyka a hltanu. Potíže s polykáním slin.

Demence, zhoršení paměti, zmatenost

Objevuje se u 40-50% nemocných. Zejména u starších pacientů v pozdějších stádiích.

Deprese, úzkost, panické ataky

Mohou začít již v počátcích onemocnění. Pozná je až 50% pacientů.

Slider
Zdroj: desitin.cz, parkinson-help.cz