PARKINSONOVA CHOROBA

Parkinsonova choroba je degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Vniká z nedostatku dopaminu v mozku. Dopamin je látka přenášející nervové vzruchy.
Stále ještě není prokázáno, co je přesnou příčinou onemocnění. Uvádí se, že za vznikem nemoci může stát např. prodělaný virový zánět mozku, užívání heroinu a dalších toxických látek nebo opakované úrazy hlavy. Svou roli hraje také dědičnost.

Slider