PŘÍZNAKY DLE STÁDIÍ
Rané stádium

(U propuknutí nemoci před 65. rokem života - nejčastěji 1-2 roky, maximálně 5 let. Při onemocnění po 80. roce života, u atypického či smíšeného typu je progrese výrazně pomalejší.)*

Dochází k útlumu krátkodobé paměti. Charakteristické je zakládání věcí, popírání problémů, ztrácení se v čase i prostoru, podezírání, smutnění až depresivní chování, úzkosti, ztrácení zájmu o koníčky,sobeckost, nejistota při rozhodování, zhoršující se vyjadřování.

Střední stádium

( U propuknutí nemoci před 65. rokem života 1-3roky, u ostatních typů pomalejší průběh)*

Prohlubování osobnostních změn. Záchvaty vzteku, sebelítosti. Přichází stavy zmatenosti. Je třeba dohlédnout na dodržování osobní hygieny. Komunikace se stává čím dál obtížnější. Člověk bloudí, toulá se, začíná být neschopný vykonávat běžné činnosti (vaření, uklízení..), porucha soudnosti, halucinace, neschopnost udržet myšlenku, zakládání věcí, obviňování lidí okolo sebe z čehokoli, částečná inkontinence (nejčastěji moči),špatná snášenlivost hluku, vadí velké množství lidí najednou.

Pokročilé stádium

( U propuknutí nemoci před 65. rokem života se cca do půl roku připojí další diagnóza, která je obvykle důvodem úmrtí {ICHS, plicní, vaskulární....}, stadium trvá podle zvládnutí tohoto onemocnění, u ostatních typů může přijít další onemocnění o něco déle)*

Nechápání okolního dění, velké stavy zmatenosti, nesrozumitelná řeč, obtížná chůze nebo úplné upoutání na invalidní vozík. Celkové tělesné a duševní chátrání, porucha příjmu potravy, hubnutí, celková ztráta soběstačnosti, úplná inkontinence, nepoznává blízké osoby, velká potřeba spánku, ztrácí se pocit žízně.

* Dobu uváděnou u jednotlivých stadií berte, prosím, jako orientační. Každý člověk je originál a průběh nemoci nemusí být tabulkový. Stejně tak se fáze nemoci mohou prolínat a příznaky středního stádia se objeví už ve stádiu raném.
Slider