PŘÍZNAKY
Prvních příznaků nemoci si, bohužel vůbec nemusíme všimnout. Můžeme je přikládat vyššímu věku nemocného nebo únavě, roztržitosti. Rozhodně bychom měli zpozornět, pokud se nezvyklé věci dějí delší dobu a nelepší se. Např. chybějící slova, ukládání věcí na neobvyklá místa, ptaní se na jednu věc vícekrát atp. Rozhodně je lepší zajít za lékařem zbytečně, než něco zanedbat.
Čím dříve se zahájí léčba, tím je větší pravděpodobnost, že oddálíme nástup příznaků daleko vážnějších.

Slider