CO JE DEMENCE
Demence představuje vážné duševní onemocnění vznikající až po ukončení rozvoje kognitivních funkcí (tj. po druhém roce života). Procento nemocných narůstá s věkem.

Kognitivní funkce jsou:

• paměť
• pozornost, koncentrace
• pohotovost, rychlost zpracovávání informací
• řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
• prostorová orientace
• exekutivní funkce - plánování, organizace, stanovování realistických cílů...

Nejčastějším typem demence je Alzheimerova choroba. Dalšími častými druhy demence jsou vaskulární demence, smíšená demence a Parkinsonova choroba.

Některé výzkumy uvádějí toto rozdělení:

Alzheimerova choroba - 56%
Vaskulární demence - 14%
Smíšená demence - 12%
Parkinsonova nemoc - 8%
Jiné degenerativní onemocnění mozku - 4%
Ostatní vzácnější příčiny (Creutzfeldt-Jakobova nemoc, Huntingtonova choroba)
Slider