PRŮKAZ TP

 


O průkaz TP můžete požádat na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce vyplněním žádosti o přiznání průkazu osob se zdravotním postižením. Následovat bude posouzení zdravotního stavu. Musí  se jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace. Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze za takové považovat.

 

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

 •  ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny
 • anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně
 • podstatné omezení funkce dolní končetiny
 • středně těžké omezení funkce dvou končetin
 • zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm
 • postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
 • postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře
 • stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy
 • omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích
 • psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu
 • neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.
(tučně zvýrazněný bod je relevantní pro Alzheimerovu chorobu )


Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Zákonyprolidi.cz