PRŮKAZ OZP
Průkaz osoby se zdravotním postižením má tři stupně. TP - těžce postižení, ZTP - zvlášť těžce postižení, ZTP/P - zvlášť těžce postižení/průvodce.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Podrobnější podmínky najdete u popisu jednotlivých stupňů průkazu.

O průkaz OZP můžete požádat na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce.

Slider