PARKOVACÍ PRŮKAZ
Parkovací průkaz vydává sociální odbor obcí s rozšířenou působností. Nárok na něj mají držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz je přenosný. Můžete ho použít i ve vozidle, v němž jedete a zároveň patří příslušníkům vaší rodiny nebo osobě vám blízké. Musí být však viditelně vystaven a vy byste u sebe měl/a mít rovněž platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.


Tento průkaz opravňuje :


- k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU.
- k vjezdu do ulice se značkou "Zákaz průjezdu" s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen"
- k vjezdu do zákazu stání a stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou, např. k naložení nějakých věcí, vaše vozidlo ovšem nesmí být překážkou na silnici
- k vjezdu do zákazu stání s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny
- k vjezdu na dálnici bez dálniční známky (pouze v ČR)


Slider
Zdroj: pohyblivost.cz