PÉČE VE STŘEDNÍM STÁDIU

U propuknutí nemoci před 65. rokem života trvá 1-3roky, u ostatních typů pomalejší průběh.*

- nejdůležitější je, obrnit se notnou dávkou trpělivosti a sebeovládání
- připravit se na situaci, kdy se už o nemocného nebudeme moci postarat sami a zjistit jaká specializovaného zařízení máme ve svém okolí, ověřit si, že místo, kam v budoucnu budeme chtít našeho blízkého umístit, umí skutečně pečovat o pacienty s demencí – ideální volbou je Alzheimer centrum nebo Domov se zvláštním režimem
- vytvořit pevný řád
- zkonzultovat s lékařem odebrání řidičského oprávnění, pokud nemocný stále řídí
- při rozhovoru se díváme nemocnému do očí, aby věděl, že mluvíme s ním
- pomáháme vzpomínat (např. u fotografií, videí), používáme výrazy z jejich dětství, mluvíme pomalu, klidně, nehlučíme
- užíváme krátké, jednoduché věty – hrozí, že si pacient vaše slova vyloží úplně jinak a zareaguje neadekvátně
- necháváme dostatek času, aby nemocný informaci mohl vstřebat
- plnění úkolů vyžaduje ještě více času – nespěcháme
- musíme častěji připomínat úkoly, nepřipomínáme však neprovedené činnosti – nebezpečím je ztráta sebeúcty,sebedůvěry
- NEDOHADOVAT SE! – může reagovat agresivně a být frustrovaný
- opravdu hodně důležité je KLIDNÉ prostředí a mírné jednání
- i když to pro vás může být hodně těžké, protože starost o nemocného je čím dál tím víc náročnější, zasmějte se spolu, snažte se dělat si legraci
- označit věci štítkem, pokud si nemůže vzpomenout, co to je
- mít náhradní zubní protézu, pokud ji dotyčný má – může ji kamkoliv založit a už ji nenajdete
- mějte pod kontrolou cenné věci, hotovost, doklady, léky- nejlépe je dát na místo, kam pacient nemůže
- léky podávat s vodou na zapití a hlídat, zda je nemocný opravdu spolkl
- pozor na elektrospotřebiče, zásuvky
- pokud lze, odstranit prahy, rohožky, koberce – zhoršuje se chůze, nebezpečí zakopnutí a úrazu
- osvětlit tmavá místa, kudy nemocný prochází – např. při noční cestě na WC
- předčítání oblíbených knih, novin, časopisů – stimulujeme tak smyslové vnímání
- KONTROLOVAT PITNÝ REŽIM
- pokud je třeba, nakrájet jídlo, vařit oblíbená jídla, nechat jíst rukama, nenutit příbor – pokud nemocnému cokoli příliš nutíme, riskujeme záchvat vzteku
- dotýkat se, pohladit, obejmout – dáváte najevo, že jste tam pro něj, že ho pořád máte rádi, navozujete pocit bezpečí
- dobře si rozmyslet velké návštěvy, kdy je zmatek, hluk – zhoršené vnímání okolních dějů může způsobit záchvat agrese, velké zmatenosti, úzkosti nebo paniky
- schovat odpadkové koše – pacient by si je mohl splést s WC
- velice pravděpodobně začnou problémy s docházkou k lékaři – řešíme lékařskou návštěvou v domácnosti
- pozor na televizi a zrcadlo – mohou vyvolat strach a paniku, v případě potřeby odstranit
- omezit výlety, vhodné spíše kratší cesty – rychlá únava, špatné vstřebávání nových vjemů, potíže s vyprazdňováním
- pořídit toaletní křeslo a mít ho u postele nemocného ev. pleny, jednorázové podložky pod prostěradlo
- pokud je pacient věřící, můžeme mu zajistit návštěvu duchovního – duševní úleva, zklidnění

*Uvedené délky jednotlivých stádií jsou pouze orientační. Každý člověk je originál a nemoc i období, které v různých stádiích stráví, může trvat odlišnou dobu.
Slider
(Zdroj: Marie Kantorková-zdravi.euro.cz, alzheimer.cz, osobní zkušenost)