PÉČE V RANÉM STÁDIU

U propuknutí nemoci před 65. rokem života – trvá nejčastěji 1-2 roky, maximálně 5 let. Při onemocnění po 80. roce života, u atypického či smíšeného typu je progrese výrazně pomalejší.*

- vytvořit si systém, důležitá pravidelnost – ranní hygiena, snídaně, vaření, oběd……..
- nebát se napsat/nakreslit denní harmonogram a vyvěsit ho na viditelné místo
- nechat dostatek času na provádění různých činností – vše obvykle trvá déle než normálně
- zajistit pravidelný pohyb – procházky, práce na zahradě….
- neskákat do řeči, dát mu čas si vzpomenout
- chválit!
- vymýšlet jednoduché úkoly a nové postupy při jejich plnění – snažíme se tak, aby pacient zvládal vše sám co nejdéle (srovnat šuplík v kuchyni, složit prádlo, prostřít….)
- sledovat a zapisovat změny v chování, zhoršování sluchu, čichu, řeči, hygienických návyků, zaznamenat i situace předcházející případným změnám – máme více informací pro lékaře
- pouštět hudbu, sledovat televizi, poslouchat radio, dotýkat se – podpora smyslového vnímání
- podporovat logické myšlení a úsudek – pexeso, křížovky, domino….
- udržovat sociální kontakty – návštěvy, telefonáty s příbuznými, přáteli….
- poradit se s lékařem, zda pacientovi neodebrat řidičské oprávnění!!!
- nebýt příliš horliví a nepomáhat s čímkoli zbytečně brzy – může dojít k frustraci pacienta, který si svou nemoc ještě uvědomuje
- často používat kalendář, ukazovat co je za den/rok a naopak si nechat ukázat co je to vlastně dneska za datum
- společné vzpomínání na šťastné chvíle, svatbu, rodiče, školu, Vánoce, ….
- světlo lampy nebo svíček může podpořit a oddálit smyslové odumírání
- mít náhradní klíče
- kontrolovat pitný režim

*Dobu uváděnou u jednotlivých stadií berte, prosím, jako orientační. Každý člověk je originál a průběh nemoci nemusí být tabulkový. Stejně tak se fáze nemoci mohou prolínat a příznaky středního stádia se objeví už ve stádiu raném.
Slider
(Zdroj: Marie Kantorková-zdravi.euro.cz, alzheimer.cz, osobní zkušenost)